ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

خشم ربطی به پرخاشگری نداره ، ویدئو انگیزشی

1,578
http://www.farzinafshar.com http://www.instagram.com/ravan_darman خشم فقط یک حسه و پرخاشگری یه عادت

yaralle

4 ماه پیش
چشم جون دل
pixel