3 هزار چاه غیر مجاز در دشت اشتهارد

58

شبکه خبر- 20 مرداد 98- 20:00 | برداشت بی رویه با بیش از 3 هزار چاه غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین در دشت اشتهارد.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده