آموزش ویدیویی ایجاد فهرست مطالب خودکار در نرم افزار ورد - Word 2016

794

آیا همواره با ساخت یک فهرست مطالب خودکار از عناوین اصلی و فرعی داخل متن خود، در نرم افزار ورد دچار مشکل شده اید؟ در ویدیویی آموزشی پیش رو از گروه آموزشی چکاوک، نحوه ساخت و به روزرسانی فهرست های خودکار در نرم افزار word 2016 توضیح داده شده است (البته روند کار در نسخه های پیشین نرم افزار نیز به همین صورت است). گروه آموزشی چکاوک یزد