تکنامه - ویدئوهای TimeLapse گوگل از ۳۲ سال تاریخ زمین!

998
تکنامه - تک و دیزاین 41 دنبال‌ کننده
998 بازدید
اشتراک گذاری
از سال ۱۹۷۲ ماهواره های Landsat هر روز در حال چزخیدن به دور کرهٔ زمین و عکسبرداری از آن و نشان دادن تغییرات طبیعی و آب و هوایی هستند. تغییراتی که به دست بشر دو پا بر روی این کرهٔ خاکی اعمال شده و می شود. کره ای که تنها خانهٔ بشر برای سکونت است. گوگل عکس های معمولا تار و کج و کولهٔ ماهواره ها را به ویدیوهایی تر و تمیز تبدیل کرد. لیست تمام ویدئوها در: https://www.technameh.com/?p=3805
pixel