فیلم آموزش درس 2 زبان هفتم+شنیداری listening

23,719

در ویرایش ِجدید بخشِ شنیداریِ درس ها هم اضافه شده اند. جهتِ خریدِ ویدئویِ کاملِِ این درس از طریقِ یکی از پیامرسان هایِ واتساپ، سروش یا تلگرام به شماره ی زیر پیام بدهید: 09362497038