سلام سینمایی - هامون

3,912

یکی از سکانس های کلیدی فیلم " هامون " با بازی زنده یادان خسرو شکیبایی و جلال مقدم و بیتا فرهی