باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۱۷۷ - مدل سازی، پس بینی و پیش بینی پدیده های همه گیری

238
این ویدئو نشست ۱۷۷ باشگاه فیزیک تهران است که در روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹ و برای نخستین بار به صورت مجازی برگزار شد. دکتر فاخته قنبرنژاد از دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در این جلسه باشگاه فیزیک تهران از «مدل سازی، پس بینی و پیش بینی پدیده های همه گیری» گفتند. «باشگاه فیزیک» عنوان جلساتی است که انجمن فیزیک ایران هر ماهه در شهرهای مختلف با هدف مبادله اطلاعات میان علاقمندان فیزیک برگزار می کند. برای اطلاعات بیشتر و عضویت به نشانی http://www.psi.ir/?bashgah مراجعه فرمایید.
pixel