خلاصه بازی میلواکی باکس103-پورتلند بلیزرز118(97/8/16)

73
خلاصه بازی بسکتبال دیدنی میلواکی باکس با پورتلند بلیزرز.
pixel