مستند "اردوی میثاق با شهیدان"

181

مستند "اردوی میثاق با شهیدان" اردوی راهیان نور گروه سرود کشوری سفیران انقلاب مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس ▫️سال ۹۵-۹۶ ▫️کانون نخبگان سفیران انقلاب #گروه_سرود_کشوری_سفیران_انقلاب