کاردرمانی کودکان راه رفتن.09120452406 بیگی.مشکل راه رفتن کودکان.کاردرمانی.

4,656

راه رفتن کودکان مشکلی است که کودکان به وفور با آن روبرو هستند برخی مواقع کودک دیر راه میرود گاهی مواقع کودک به طرز اشتباهی راه میرود و گاهی کودک در راه تعادل و وضعیت درستی ندارد . در همه این مواقع باید سریعا به کاردرمانی مراجعه کرده و با پیگیری منظم و فشرده جلسات درمانی مشکل راه رفتن کودکان را به راحتی و به نحوی صحیح حل کرد.کاردرمانی ونک به طور تخصصی در این زمینه فعالیت میکند.09120452406بیگی رزرو نوبت و مشاوره.مطالب بیشتر gofkar.com .