آیین رونمایی سامانه های صدف و زینو

8
با حضور جناب آقای دکتر صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)
pixel