گابریل کالدرون: امیدوارم حق آزادی را داشته باشم تا آزادانه حرف بزنم...

36
بخش دوم صحبت های گابریل کالدرون در حاشیه تمرین پرسپولیس
لحظه 944 دنبال کننده
pixel