خارج کردن ایمپلنت دندان

1,348

در صورت پس زدن ایمپلنت دندان و بروز بیماری هایی نظیر پری ایمپلنت، خارج کردن ایمپلنت دندان، یکی از روش های درمان این بیماری است. مراحل این عمل در ویدیو نشان داده شده است.

pixel