مرگ دسته جمعی عقاب‌های ایرانی به دلیل مصرف ضایعات دفن شده

4,249

۳۵ سارگپه و عقاب صحرایی در اطراف شهرستان سروستان استان فارس دچار مسمومیت شدند. ۲۷ بهله از آنها تلف شد اما با کمک عوامل محیط زیست هشت بهله نجات یافت.