تفسیر آزمون های آماری کار آزمایشگاهی نیمه تجربی

1,421
حامیان دانشجویی 26 دنبال‌ کننده
1,421 بازدید
اشتراک گذاری
تفسیر آزمون های آماری کار آزمایشگاهی نیمه تجربی به سفارش دانشجو (1398) در حامیان دانشجویی در قالب فصل چهارم پایان نامه، آزمون های بکار رفته شامل تی زوجی، آنوا یکطرفه و کوواریانس می باشد www.phdk.ir
pixel