جلسه اول کلاس آموزش مداحی - بخش ششم

2,831

دعوت از یک هنرآموز مداحی و قرائت چند بیت شعر و تذکرات استاد یعقوبیان در مورد اجرای این هنرآموز