ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آشنایی با تلسکوپها

89
این ویدئو آشنایی مختصری با انواع تلسکوپها و نحوه عملکرد آنها را دربردارد.

رضا

2 ماه پیش
خیلی عالی
pixel