پروژه تشخیص اشیاء به زبان فارسی با یادگیری عمیق

121

این ویدیو خروجی "پروژه تشخیص اشیاء به زبان فارسی با یادگیری عمیق" می باشد که می توانید آن را از shop.ali110co.ir دریافت نمایید. در این پروژه از OpenCV و پایتون استفاده شده است. این مدل آموزش دیده قادر است تعداد 80 شی را به صورت همزمان تشخیص داده و ردیابی کند. امیدواریم از دانلود پروژه لذت ببرید. پایگاه تخصصی پیشرفت، @ali110co_ir

pixel