کامیون در جاده ها یخی و لغزنده

408
408 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

کنترل کامیون در این شرایط به شدت سخت است