سخنرانی دکتر تاجگردون در شب میلاد پیامبر

531
وی گفت: اینکه به شعور مردم گچساران توهین کردن و بعد دعوتش کردن تا در همین شهر بازی سیاسی کند این کجا در جهت توسعه و عمران و آبادانی و عزت مردم گچساران است.
pixel