داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

چگونه خودم باشم؟

76
بسیاری از ما تجربه کرده‌ایم که چطور در برابر بعضی از افراد شخصیت واقعی خودمان را پنهان کرده‌ایم و آن را به گونه‌ای بهتر یا بدتر نمایش داده‌ایم. گاهی این عمل ناخودآگاه رخ می‌دهد و ریشه در کودکی یا تجربیات ما در گذشته دارد. مدیریت نقاب‌ها به شما کمک می‌کند نقاب‌های خوب و بد خودتان را شناسایی کنید و با روشی صحیح برخی از آنها را از میان بردارید و به بهبود روابط خود با دیگران کمک کنید.
pixel