موزه هرمیتاژ در سنت پطرزبورگ روسیه را با دیبا ببینید

334
موزه هرمیتاژ دومین موزه بزرگ دنیا در شهر سنت پطرزبورگ روسیه واقع شده است . از این شهر زیبا و موزه تاریخی همراه با آژانس دیبا دیدن کنید. www.DibaTravel.com تلفن: 41701
pixel