واکنش تند مجری به سفر خارج از کشور استاندار استان گلستان بعد از وقوع سیل!

316
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 54.7 هزار دنبال‌ کننده
واکنش تند مجری به سفر خارج از کشور استاندار استان گلستان بعد از وقوع سیل!
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 54.7 هزار دنبال کننده
pixel