مطالبه یک جوان از آموزش و پرورش

110

گزارش تصویری از معضلات آموزش و پرورش و دانش آموزان از زبان مصطفی هادی، فعال اجتماعی به روایت دوربین اصل ماجرا

اصل ماجرا
اصل ماجرا 16 دنبال کننده