کارگاه تخصصی اپراتور شهر هوشمند

40
کارگاه تخصصی اپراتور شهر هوشمند روز 18 آذرماه در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد. در این نشست، محمدرضا حاجی زاده و سبحان مهدوی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص محورهای مورد بحث در این کارگاه تخصصی پرداختند.
pixel