لاله زار؛ خرابش کردی فرزاد فرزین و درخشش امیر جدیدی

6,165
شنیدنی هفته، «خرابش کردی» فرزاد فرزین، خوش ساخت هفته، یک فیلم قدیمی؛ «شب های روشن» ساخته ی تحسین برانگیز فرزاد موتمن و...پیشنهادات دیگری برا یک آخر هفته فرهنگی در لاله زار این هفته
pixel