مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش کارگری(شبکه خبر)

66
مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش کارگری با حضور ۲ کاندید در سالن آبگینه هتل المپیک تهران برگزار گردید و در پایان جواد رمضی با کسب ۲۸ رای بعنوان رئیس فدراسیون انتخاب گردید.
pixel