لحظه دیدار 3 - قسمت 3 - دیدار با پیمان سرلک

18

8682-مجموعه مستند" لحظه دیدار " - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده : هاشم علی اکبری . تاریخ پخش : 02 تیر 98