گل نبشته های باروی تخت جمشید در گفتگو با دکتر عبدالمجید ارفعی

3,154
3,154 بازدید
اشتراک گذاری
باستانشناسان در کاوشهای سالهای 1312 و 1313 مجموعه ای بزرگ از هزاران گلنبشته را در دو اتاق از استحکامات تخت جمشید کشف کردند. بخش بزرگی از این گلنبشته ها سندهای حسابدارای ایالت پارس از امپراتوری بزرگ هخامنشیان را در سالهای 13 تا 28 پادشاهی داریوش بزرگ (509 تا 494 ق.م.) در بر میگیرند. این گفتگو، اسفند 1397، در فرهنگستان هنر با دکتر ارفعی انجام شده است. وی پژوهشگر و متخصص زبانهای باستانی اکدی و ایلامی، و از آخرین بازماندگان مترجمان خط میخی ایلامی در جهان است؛ و پاره ای از این گلنبشته ها توسط وی ترجمه شده است.
pixel