اولین دوره مسابقات رالی خانوادگی خودروهای سنگین کشور 25 مرداد برگزار می شود

1,613

سرکار خانم زهرا کیانی پایه گذار اولین کمیته خودروهای سنگین در رشته اتومبیلرانی کشور و اولین راننده خانم حمل بارهای ترافیکی، در نظر دارد در تاریخ 25 مرداد 98 با همکاری و حمایت باروان؛ پنجره واحد هوشمند حمل و نقل کالا اولین دوره مسابقات رالی خانوادگی خودروهای سنگین کشور را با عنوان «جام کرامت رانندگان» برگزار نماید