آخرین ماموریت در بازی injustice 2

1,843
در این ویدیو آخرین ماموریت در بازی injustice 2 را به همراه پایان خوب و پایان بد بازی را نشان می دهد.
pixel