مجموعه مغناطیس _ قسمت 3 _ پذیرایی

37
40thDay
40thDay 13 دنبال‌ کننده

موضوع این قسمت: نحوه پذیرایی خصوصا مساله خورد و خوراک، برخورد زوار با این مساله، وفور نعمت در خوراک و نوشیدنی ها، فعالیت مجموعه های مختلف جهت اطعام میزبانان و زوار از اهداف مجموعه: معرفی سبک زندگی اسلامی در تمامی جوانب، به مخاطب غیرمسلمان و مسلمانی که با این پدیده عظیم تاریخی آشنا نیست.

40thDay
40thDay 13 دنبال کننده