موازی‌کاری استاندارد و غذا و دارو

56

شبکۀ یک - 6 تیر 1398 - 19:15| آیتم ما جای شما خبرنگار: «از استان اصفهان پیام داده‌اند که هزینۀ سربار تولید گز یک واحد تولیدی زیاد است.» مسئولان کارخانۀ تولید گز: «موازی‌کاری که بین سازمان غذا و دارو و ادارۀ استاندارد وجود دارد. ما برای تولید یک مواد غذایی هم باید مهر استاندارد و هم از ادارۀ غذا و دارو مجوز داشته باشیم.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده