ابطحی: «چرا شفافیت را از خود مجلس شروع نمی کنیم؟!»

115

صحبت های «سیدمحمدجواد ابطحی»، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی روز 13 آذرماه مجلس، پیرامون شفافی مجلس شورای اسلامی و لزوم اجرایی شدن ماده 212 آیین نامه داخلی