روف گاردن در سازه های بلند مرتبه

286

بام سبز یا همان روف گاردن در ساخت و سازهای امروزی مورد استقبال کاربران و ساکنین قرار می گیرد از این رو توجه به نحوه ساخت و نگهداری این بخش از فضای عمومی ساختمان ها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار می گیرد در این ویدئو با دیدن انواع مختلف روف گاردن در سازه های بلند مرتبه لذت ببرید