ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

گفتگوی اینترنتی کودکان ایران و سوریه

13
تعمیق روابط کشورها و ملت ها تنها از طریق دیپلماسی رسمی ممکن نیست و باید از ابزارها و شیوه‌های دیگر مانند دیپلماسی عمومی و فرهنگی نیز در راستای افزایش عمق روابط بین ملت ها بهره برد. در این رابطه تصمیم گرفتم بین کودکان ایرانی و سوری از طریق فضای مجازی یک گفتگوی اینترنتی ترتیب بدهیم تا کودکان دو ملت در محیطی دوستانه و صمیمی با یکدیگر گفتگو کنند ... برای اجرای این برنامه کودکان ایرانی در شهر تهران و فرهنگسرای رسانه مستقر شدند و ما در رایزنی فرهنگی سفارت ایران در سوریه میزبان کودکان سوری بودیم ... در رابطه با این ایده در وبلاگ شخصی خود بیشتر توضیح داده ام ...www.NavidKamali.ir
pixel