یک شعر سپید عاشقانه از فرزان زارع

1,921

از کتاب چند یادداشت عاشقانه برای خانم دیکتاتور

فرزان زارع
فرزان زارع 8 دنبال کننده