معرفی کتاب نشریه 110 انتشارات نوآور

682
انتشارات نوآور
انتشارات نوآور 15 دنبال‌ کننده

کتاب نشریه ۱۱۰ شامل موارد زیر است: حاوی کلیه مطالب مورد نیاز از نشریه ۱۱۰ در آزمون نظام مهندسی رشته تأسیسات برقی / ارائه نکات مهم و کاربردی نشریه ۱۱۰ در آزمون نظام مهندسی / تشریح کامل سوالات ادوار گذشته مرتبط با این کتاب / بررسی تناقضات نشریه ۱۱۰ با مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان / مثال های کاربردی جهت استفاده از جداول مهندسی آن / نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تأسیسات برقی / به همراه کلیدواژه