شراگ با اسمیت از پشت

3,058
عضلات اصلی :عضلات بالا برنده کتف - ذوزنقه ای - عضلات کمکی :متوازی الاضلاع شرایط خاص دریافت برنامه تغذیه و تمرین از طریق وب سایت www.vipfitness.ir
Vipfitness 92 دنبال کننده
pixel