گوشت ریش کن

2,071
دستگاه ریش کن گوشت پخته شده جهت مصرف در پخت حلیم و آش و همچنین برای استفاده در پیتزای رست بیفت و ساندویچ گوشت مورد استفاده است. طراحی و ثبت دستگاه ، تجهیزات آشپزخانه صنعتی زادمن
pixel