اینوتکس ۲۰۱۹ - پارک فناوری پردیس

9,346

بهشت فناوری منطقه یا همان پارک فناوری پردیس که بزرگترین پارک فناوری غرب آسیا شناخته می شود باعث ایجاد فرصت ها و امیدها شده طوری که شرکت های زیادی در آن مشغول به فعالیت هستند. در ادامه این ویدیو با فعالیت های آن و خدماتی که ارائه می دهند آشنا خواهید شد.

اینوتکس
اینوتکس 78 دنبال کننده