افزایش 200 هزارتومانی حق مسکن به تصویب شورای عالی کار رسید

55
شبکه پنج - 17 خرداد 99 - 24:00| با تصویب شورای عالی کار پایه حقوق کارگران از 21 درصد به 26 درصد و حق مسکن آنان هم از 100 به 300 هزار تومان افزایش یافت. مصوبه افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد که پس از تصویب در فیش‌های حقوقی کارگران لحاظ خواهد شد. همچنین با تصویب شورای عالی کار 75 هزار تومان از پایه سنواتی کارگران کاسته و به ازای آن 5 درصد به پایه حقوق آن‌ها افزوده شد. یعنی کارگران حداقل بگیر در سال 99 افزایش حقوق 26 درصدی خواهند داشت.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel