ویدئوی معرفی اساتید ششمین گردهمایی مدیران الماسی

119

آیا می دانید سالانه چه تعداد از جوانان،صاحبان سرمایه و... در سودای کسب درآمد نجومی از کسب و کارهای اینترنتی ،سرمایه های خود را از دست می دهند؟ . با شرکت در ششمین سمینار مدیران الماسی با رویکرد تجارت الکترونیک اولین گام را در کسب دانش هدفمند بردارید.