حافظ آزادی

439

سلام حافظ آزادی هستم از اردبیل در کارگاه خود تولید دستمال کاغذی می کنم و برای خرید مواد اولیه به مبلغ 200 میلیون تومان و با دوره بازگشت 2 ساله نیازمندیم.

میدون
میدون 433 دنبال کننده