او می کشد قلاب را - همایون شجریان

8,756
من می روم... من می روم! او می کشد قلاب را... تصویرسازی و خوشنویسی دیجیتال بر روی تصنیف قلاب - با صدای همایون شجریان.
چکامه 715 دنبال کننده
pixel