کتاب ویدیویی: بازی قدرت؛ برگرفته از کتاب ۴۸ قانون قدرت

283

این ویدیوی کوتاه که برگرفته از کتاب ۴۸ قانون قدرت نوشته رابرت گرین است به ۷ نکته از این کتاب اشاره می‌کند.

کتاب پویا 8 دنبال کننده
pixel