این طوری بنزین بزنید تا از سهمیه‌تان کم نشود

2,341

به گزارش پایگاه خبری گلونی در سیستم جدید کارت هوشمند قرار نیست برای هر بار سوخت‌گیری، محاسبات پیمانه‌ای را انجام دهید، فقط صبر کنید هر وقت عبارت « می‌توانید کارت خود را بردارید» را دیدید، کارت سوخت خود را از دستگاه خارج کنید تا سهیمه‌تان کم نشود.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel