صحنه پنالتی صد در صد به نفع تیم کیامیدان مقابل شاهد تالش

32

♻️ صحنه پنالتی صد در صد به نفع تیم کیامیدان که ناباورانه توسط داور دوم تمارض تشخیص داده شد و صائب غیوری بعد از این تشخیص با دریافت کارت دوم از بازی اخراج شد!

Manager
Manager 4 دنبال کننده