پشت صحنه ساخت تیزرهای هشت گانه فامیلا

283

مستند پشت صحنه ی ساخت مجموعه ی سریالی آگهی های #فامیلا از نحوه ی ایده پردازی تا جلوه های بصری ویژه برای خلق سرزمین و زبان متفاوت فامیلا.