کنسرت همنوازان اثر ارکستر موسیقی دانشگاه کردستان

197

کنسرت همنوازان اثر ارکستر موسیقی دانشگاه کردستان به مناسبت یادواره بانو مستوره کردستانی؛ زمان: ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۸ مکان: سینما بهمن سنندج